Rob de Haan  
     
  Rob de Haan  
     
  Medisch Centrum Nijmegen Oost
Berg en Dalseweg 61-63
6522 BB Nijmegen
tel: 06-13595260

E-mail Contact:
rdhcoach@live.nl
 
     
  - Home
- Missie
- Voor wie
- Wie ben ik
- Curriculum Vitae

Coaching
- Herstelcoaching
- Onderwijs en coaching
 
Wie ik ben?  
   
Ik ben Rob de Haan. Graag stel ik me kort aan u voor.

Wat mij bezig houdt in leven en werken is: hoe haal je er nu werkelijk uit wat er in zit.

De zin en de uitdaging!

Mensen en mogelijkheden!

In het begin van mijn loopbaan werkte ik met mensen met een verstandelijke beperking, niet veel later daarnaast ook met jeugd en jongeren met sociaal-emotionele problemen. Tevens had ik veel te maken met de gezinnen waar deze kinderen deel van uitmaakten.
Mijn werkterreinen waren voornamelijk de gymzaal en het speelplein. Kinderen in beweging. Kinderen die van alles wilden, maar elkaar vaak letterlijk in de weg liepen. Deze kinderen hadden tot dan toe vooral negatieve ervaringen met zichzelf en met anderen. Het was voor mij een uitdaging om hen te brengen tot positieve ervaringen in het met elkaar spelen en bewegen. Ik geloof in: groeien door mee te doen in plaats van langs de zijlijn te staan. Ervaren wat je WEL allemaal kunt en in huis hebt in plaats van steeds last te hebben van wat je NIET kunt.
Jaren van mooie multidisciplinaire samenwerking met bezielde collega’s. Een bijzondere tijd met bijzondere mensen om mee samen te werken: kinderen, ouders en collega’s.

De jaren daarna begeleide ik volwassen mensen, die ook op de één of andere manier langs de zijlijn stonden. Mensen zonder werk door een combinatie van gebeurtenissen, tekortkomingen of belemmeringen in hun persoonlijk leven en veelal moeilijke levensomstandigheden. Ook hier werkte ik aan het mobiliseren van de wel aanwezige inspiraties, mogelijkheden, competenties en overtuigingen, om te winnen aan zelfrespect en zelfvertrouwen.
Weer meedoen. Iedereen telt mee!
De weg naar zinvolle deelname in leven en werken werd en is nog steeds leidraad in mijn werkzaam leven.

Door studie en lange ervaring in het onderwijs, gecombineerd met aanvullende studies en therapeutisch werken in de (jeugd)hulpverlening, ontwikkelde ik mijn visie, passie en stijl van werken. In loopbaan en levensloopbegeleiding van mensen naar zelfontplooiing en groei op meerdere terreinen van het leven, draag ik mijn steentje bij. Vergroten van menselijke mogelijkheden. Er uit halen wat erin zit!

Leven.

Mijn partner en ik hebben drie kinderen. Het ouderschap maakt bijzonder en centraal deel uit van ons leven. Daarnaast voelen we ons verbonden met onze familie en vrienden met wie we het leven delen.
De interesse naar mensen en leven strekt verder. We reizen graag. Reizen is ontmoeten.
In beweging. Fietsen en wandelen. Snel genoeg om afstanden te overbruggen en langzaam genoeg om de tijd te nemen om stil te kunnen staan.

Het zijn deze combinaties van fascinaties die mij maken tot wie ik ben.

Rob de Haan Coach in werken en leven