Rob de Haan  
     
  Rob de Haan  
     
  Medisch Centrum Nijmegen Oost
Berg en Dalseweg 61-63
6522 BB Nijmegen
tel: 06-13595260

E-mail Contact:
rdhcoach@live.nl
 
     
  - Home
- Missie
- Voor wie
- Wie ben ik
- Curriculum Vitae

Coaching
- Herstelcoaching
- Onderwijs en coaching
 
CURRICULUM VITAE  
   
Personalia:
Naam: Rob de Haan
Woonplaats: Nijmegen
Telefoon 06-13595260
Geboortedatum / plaats 4 november 1957 te Lagunillas (Venezuela)

Profiel:
Voor een beschrijving van mijn persoon in wie ik ben en wat mij beweegt in leven en werken, verwijs ik graag naar deze website.

Opleiding:
2003-2004 post HBO (VO) Supervisorenopleiding. Superviseren en professioneel begeleiden, HAN te Nijmegen
1999-2003 post HBO Coach en loopbaanbegeleider, Salus for Talent, te Oss
1992-1994 post HBO (VO) Psychomotorische Therapie, te Amsterdam
1990-1992 Motorisch Remedial Teaching
1977-1981 HBO Middelbare Onderwijs Akte P lichamelijke opvoeding, CALO te Arnhem.
1970-1977 VWO Christelijk Lyceum Arnhem

Erkend Jobcoach en gecertificeerd coach en loopbaanadviseur:
Erkend UWV jobcoach bij de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland,
registratienummer LN 000785

Werkervaringen vanaf 2006:
Functie: Schoolmaatschappelijk Deskundige (tijdelijk vanaf april 2015)
Organisatie: Kristallis Scholengroep, locatie Park Neerbosch. VSO cluster IV
Werkzaamheden: Begeleiden en verwijzen van leerlingen en gezinssystemen.
Deelname in commissie van Begeleiding. Schoolbrede beleidszaken.

Functie: Consulent Detachering en Begeleid Werken. (2012-april 2015)
Organisatie SW bedrijf Breed te Nijmegen.
Werkzaamheden: Bemiddelen, plaatsen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Verantwoordelijk voor het werven van organisaties en het realiseren van de juiste match tussen werkgever en medewerker(s). Voeren van ontwikkelingsgesprekken met de gedetacheerde medewerker(s) en adviseren en begeleiden van de werkgever voor wat betreft de toepassing van de CAO SW, ziekteverzuim en subsidieregelingen.

Functie: Schoolmaatschappelijk Werker. (tijdelijk begin 2012)
Organisatie: Kristallis Scholengroep, locatie Neerbosch VSO HAVO en VMBO-T.
Werkzaamheden: Begeleiden en verwijzen van leerlingen en gezinssystemen. Lid van de Commissie van Begeleiding. Schoolbrede beleidszaken Tijdelijk vervangend coördinator Bovenbouw.

Functie: Docent aan HBO opleiding: Sport, Gezondheid en Management. (2011)
Organisatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Werkzaamheden: Docent voor Onderwijseenheden Ondernemen in Sport en Gezondheid en module Introductie Management.

Functie: Jobcoach en Loopbaanadvies. (vanaf begin 2010)
Organisatie: Gemeente Nijmegen, afdeling Werk en Inkomen. 
Werkzaamheden: Begeleiden van mensen die bijzondere aandacht behoeven en die vanuit werkloosheid de weg (terug) naar de arbeidsmarkt zoeken. Inzet is gericht en methodisch bijdragen aan hun groei en ontwikkeling in werken (en leven).
Loopbaanbegeleiding van mensen uit gesubsidieerde arbeid naar regulier werk. 
Intervisiebegeleiding en coachen van collega's.

Functie: Bemiddelaar
Organisatie: Gemeente Nijmegen, Bureau Uitzicht, (vanaf 2009 tot 2010)
Werkzaamheden: Vervullen van de werkgeversrol in trajecten van gesubsidieerde arbeid naar regulier werk. Intensieve contacten met mijn klanten en de werkgevers, waar ze gedetacheerd werken. Bemiddelen en coachen.

Functie: Zelfstandig ondernemerschap (ZZP) Rob de Haan Coach. (vanaf 2007)
Organisatie: Praktijk in Medisch Centrum Nijmegen Oost, Berg en Dalseweg 61-63 te Nijmegen
Werkzaamheden: (Loopbaan)coaching en (psychosociale) begeleidingen. 

Opdrachtgevers oa:
- UWV WerkBedrijf
- Dr. Leo Kannerhuis
- COA
- Het onderwijs
- Verwijzingen artsen en therapeuten.

Van oktober 2005 tot en met mei 2006 hebben wij met ons gezin gereisd. Met een Camper door een deel van Australië en vijf maanden op de fiets door Thailand.

Werkervaringen tussen 1999 en medio 2005:
In deze periode werkte ik voor het reïntegratie bedrijf Salus Projects BV te Oss. Aanvankelijk als casemanager, gedetacheerd bij verschillende gemeenten. Daarna deed ik enkele projecten. Het betrof intensieve groepscoaching met mensen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2001 werd ik benoemd als intern coach en supervisor ten dienste van ons eigen personeel.
Ik was verantwoordelijk voor een deel van de inhoudelijke kwaliteit van onze dienstverlening. Ik verzorgde team -en individuele coaching, intervisie en supervisiebegeleiding. Daarnaast deed ik ziekte- en herstelbegeleidingen van medewerkers en op locatie bij opdrachtgevers waakte ik over de inhoudelijke kwaliteit van onze dienstverlening.
In opdracht heb ik bij de gemeente Den Bosch klantmanagers begeleid; zowel in methodisch werken als in hun persoonlijk professioneel handelen: coachen en intervisiebegeleiding.

Werkervaringen in de periode 1987 - 1999 en 1981 - 1986:
Van midden 1986 tot midden 1987 nam ik onbetaald verlof op en fietste vervolgens met mijn partner een jaar rond de wereld.

Speciaal onderwijs en jeugdhulpverlening.
Ik begon mijn loopbaan als gymleraar in het speciaal onderwijs. Tijdens deze mooie jaren ontwikkelde ik me als mens en als professional, van leraar bewegingsonderwijs naar psychomotorisch therapeut. Ik verdiepte me in gedrag en bewegende interactie. Ik werkte met jeugd en gezinnen. Altijd in de combinatie onderwijs en hulpverlening. De basis van coachen is hier gelegd. Eruit halen wat erin zit. Bijdragen aan groei en ontwikkeling!

Naast werken besteed ik zoveel mogelijk tijd aan ons gezin en de kinderen. Daarnaast sport ik nog steeds graag en geniet ik van de mooi dingen van het leven. Dat doe ik met dierbaren in mijn omgeving. Het leven delen.