Rob de Haan  
     
  Rob de Haan  
     
  Medisch Centrum Nijmegen Oost
Berg en Dalseweg 61-63
6522 BB Nijmegen
tel: 06-13595260

E-mail Contact:
rdhcoach@live.nl
 
     
  - Home
- Missie
- Voor wie
- Wie ben ik
- Curriculum Vitae

Coaching
- Herstelcoaching
- Onderwijs en coaching
 
Onderwijs en coaching  
   
Gedragen kennis!

Waar gaat het om in onderwijs?
Om overdracht van kennis. Dat is de kerntaak.

Is dat zo? Ga eens bij jezelf na wat je hebt overgehouden uit je eigen onderwijstijd? Wat heb je meegenomen waar je ook nu nog werkelijk op kunt teren?

Kennis heeft zeker bijgedragen aan het verwerven van je maatschappelijke positie van dit moment. Het garandeert je nu een inkomen. Heb je jezelf wel eens afgevraagd welke kennis je het best is bijgebleven en waarom? Van wie ontving je dit onderwijs en deze kennis? Waarom was het ene vak saai en het andere interessant? De rol van de leraar is belangrijk; zo niet maatgevend in veel gevallen. Kijk eens even terug naar je eigen (middelbare) schooltijd.

We kennen allemaal de ‘goede’ en de ‘slechte’ leerkrachten uit onze schooltijd. Is je loopbaan werkelijk zo zelfgekozen? Hoe kwam je vakkenpakket tot stand? Op een enkeling na, die al vroeg zeker wist dat hij of zij arts of boer wilde worden, is de roeping voor een beroep of vak gestuurd door de 'toevalligheid' van de verhouding tussen 'leuke' en 'saaie' vakken. Tussen 'goede' en 'slechte' leerkrachten.

Wat wij ooit leerde is naar mijn overtuiging niet zo toevallig. Het is het resultaat van ontmoetingen met mensen, met leerkrachten, waardoor je geraakt wordt en nieuwsgierig raakt.
Je wordt uitgenodigd mee te gaan in een (nieuwe) wereld van wetenswaardigheden. De leerkracht die erin slaagt contact te maken met leerlingen en weet aan te sluiten bij de verscheidenheid aan belevingswerelden, zal succesvol zijn en komen tot betekenisvolle overdracht.

Wie je bent als mens is substantieel maatgevend voor blijvende resultaten in het onderwijs. De kwaliteit van de relatie bepaald de duurzaamheid van kennisoverdracht.

Nu lijkt het onderwijsveld in de ban te zijn van een aaneenschakeling van veranderslagen en schaalvergrotingen. Op politiek en op bestuurlijk niveau. Maar nog meer voelbaar in de onderwijspraktijk zelf.
De rol van de leerkracht is veranderd. De positie en de status eveneens.

In onderwijs werken echte mensen met een roeping of met een passie. Dat weet ik uit eigen ervaring. Liefde voor het vak of kennisgebied is er meer dan voldoende.
Aandacht voor wie je bent als mens is onderwerp in coaching.
Dat gaat verder dan de klassensituatie alleen. De schoolorganisatie, de collega’s, het maatschappelijke netwerk. Ook de verbinding met de eigen andere levensgebieden.
Persoonlijk leven, werkend leven en maatschappelijk leven. De juiste balans en afstemming op elkaar. Daar gaat het om.

Het is een dynamisch proces van groei en ontwikkeling voor alle betrokkenen. Voor managers, leerkrachten en voor leerlingen.

Wat leerlingen zouden moeten overhouden uit hun onderwijstijd is meer dan kennis alleen. Het is kennis verbonden aan de mens, die de leerkracht is. Iemand, die in de samenleving samen met de leerling staat en die de talenten en mogelijkheden van leerlingen helpt aanboren en benutten.

En voor de leerkracht? Wat is er nu mooier dan ervaren dat, wat je geeft ook werkelijk ontvangen wordt.

Ik coach individuele leerkrachten in onder andere basis -en voortgezet onderwijs. Daarnaast heb ik ruime ervaring in het begeleiden van teams of managementteams.
Daarnaast begeleid ik mensen op hun weg terug in arbeid (herstelcoaching) en ben ik behulpzaam bij andere loopbaan -en mobiliteitsvraagstukken.

Ik ontmoet je/jullie graag!

Voor kennismaking en uitwisseling kom ik naar je/jullie toe.

Met vriendelijke groeten,
Rob de Haan Coach